Żuraw lesny

2.54

3.52

3.67

4.70

5.72

5.85

7.72

7.86