Voolikute kaitsesukk - PSH

Voolikute kaitsesukad tõstuki peanooleni ulatuvatele hüdraulikavoolikutele. Tagavad voolikutele lisakaitse ning väldivad vooliku purunemise korral õli pritsimist ümbritsevasse keskkonda.

Voolikute kaitsesukk - PSH
Leia maaletooja